Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en u geen specifieke afspraken maakt over uw inkomsten en vermogen binnen de huwelijkse voorwaarden, dan geldt binnen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een algehele gemeenschap van goederen. Ook het pensioen valt hier sinds 1995 onder. In dat jaar is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding in werking getreden. De wet regelt de verdeling van het pensioen bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed, beter bekend als pensioenverevening.

Pensioenverevening betekent dat allebei de partners in basis recht hebben op de helft van het opgebouwde pensioen tijdens de periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap. De verdeling is van toepassing op zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen. Bij het nabestaandenpensioen heeft de partner recht op een zodanige opgebouwde aanspraak als zou de deelneming in de pensioenregeling op het moment van scheiding zijn beëindigd.

Afzien van pensioenverevening

Het recht op Pensioenverevening is alleen van toepassing op stellen die voor de wet met elkaar zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben. Voor wie ongehuwd samenwoont, is er geen wettelijke basis voor pensioenverevening.

Naast bepalingen binnen de huwelijkse voorwaarden die pensioenverevening uitsluiten, kunnen de scheidende partners ook in het echtscheidingconvenant afspreken af te zien van pensioenverevening. Pensioenverevening is een recht, geen plicht.

Ook kunnen de scheidende partners met toestemming van de pensioenuitvoerder kiezen voor conversie. In dat geval wordt het deel van het pensioen dat na verdeling voor de ex-partner is die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Dit zal worden uitgekeerd vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Conversie is alleen mogelijk bij een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Scheiden en pensioen: moeilijke financiële vragen

Bij een scheiding en een boedelverdeling horen meer ingewikkelde financiële vragen dan enkel de vraag of u wel of niet moet kiezen voor pensioenverevening. Hoe hoog wordt de alimentatie? Moet het huis worden verkocht? Wat gebeurt er met de studieplannen van de kinderen? Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde biedt inzicht en zet uw financiële toekomst weer helder op de kaart.