Partners die gaan scheiden, hebben recht op een deel van elkaars pensioen dat in de jaren van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden, zeker als u na uw scheiding een nieuwe relatie aangaat.

Als u ook partnerpensioen of nabestaandenpensioen opbouwt, is het afhankelijk van de vorm ervan of uw ex-partner na uw overlijden recht heeft op een uitkering van het pensioenfonds. In het geval van een partnerpensioen op risicobasis is er geen recht op uitkering. Uw ex-partner krijgt wel een uitkering wanneer u een bijzonder partnerpensioen opbouwt.

Scheiden en ouderdomspensioen

Volgens de wet heeft uw ex-partner recht op de helft van de pensioenaanspraak die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet pensioenverevening en geldt ook als u alleen van tafel en bed bent gescheiden. Wel kunt u ervoor kiezen om een andere verdeling af te spreken. Dit moet dan zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden of worden opgenomen in het scheidingsconvenant.

Het pensioen wordt uitgekeerd zolang u en uw ex-partner in leven zijn. Wanneer degene die het pensioen heeft opgebouwd overlijdt, stopt de pensioenuitkering van de ex-partner, tenzij er een nabestaandenpensioen is. Overlijdt een ex-partner die recht had op een deel van uw pensioen, dan krijgt u weer het gehele bedrag uitgekeerd.

Uw basispensioen, de AOW, hoeft u niet te delen met uw ex-partner. Wel krijgt u als alleenstaande slechts 70 procent van het AOW-bedrag dat gehuwden ontvangen.

Het is verstandig om binnen twee jaar na de uitspraak van de rechter aan het pensioenfonds te melden dat u bent gescheiden. Alleen dan zal de uitvoerder het rechtmatige deel van het pensioen direct aan de ex-partner overmaken. Wacht u langer dan twee jaar, dan moet u het partnerdeel zelf opeisen bij uw ex-partner.

Scheiden en partnerpensioen

Bij een partnerpensioen op risicobasis krijgt de ex-partner geen uitkering na het overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij het bijzonder partnerpensioen is dit wel het geval. In de meeste situaties bedraagt de uitkering 70 procent van het ouderdomspensioen. Het bedrag is verder gerelateerd aan de periode waarin u getrouwd of geregistreerd partner was.

Als u een nieuwe relatie aangaat, houd er dan rekening mee dat uw nieuwe partner slechts een deel van het partnerpensioen krijgt als u komt te overlijden. Overigens kunt u tijdens uw scheiding ook afwijkende afspraken maken over het bijzondere partnerpensioen en deze in het echtscheidingsconvenant vastleggen.

Conversie

De meest voorkomende afspraak die afwijkt van de wettelijke regels, heet conversie. In dit geval wordt het recht op zowel het ouderdoms- als het bijzonder partnerpensioen omgezet in een eigen pensioenrecht voor de ex-partner.

Conversie kan voor- en nadelen hebben. Het grootste voordeel is dat de ex-partner binnen de kaders van de wet zelf mag uitmaken wanneer het pensioen ingaat en dus niet afhankelijk is van de pensioenleeftijd van andere partner. Maar overlijdt deze voor de pensioenleeftijd, dan krijgt de ex-partner geen nabestaandenpensioen. Zeker als u ook alimentatie krijgt, kan dit tot financiële problemen leiden.

Ingewikkeld

Pensioenmaterie is ingewikkeld, helemaal als er ook nog echtscheidingsproblematiek bijkomt. Op zo’n moment is het belangrijk dat u zich verzekerd weet van de steun en het advies van een expert. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde helpt u niet alleen bij pensioenvraagstukken, maar kan alle financiële aspecten nu en in de toekomst voor u duiden.