Vooral woonlasten zijn bij een scheiding vaak een grote financiële verandering. Na -en misschien al tijdens- uw scheiding woont u immers niet meer in hetzelfde huis. Als u in een koophuis woont, is dat ingewikkelder dan wanneer u een huurhuis heeft met een korte opzegtermijn.

Verder moet u bepalen of één van u in het huis blijft wonen. Maar wie van u? Is dat financieel wel haalbaar? En kunt u na uw scheiding nog wel een ander huis kopen?

Koopwoning en scheiding: wat zijn de gevolgen?

Partners die gaan scheiden, worden niet alleen met emotionele maar ook met financiële vraagstukken geconfronteerd. Zeker als er sprake is van een koopwoning, kunnen de gevolgen veel impact hebben.

Belangrijk is om vast te leggen wat de bedragen zijn die de partners elk voor zich hebben geïnvesteerd in de koopwoning. Bij overwaarde, maar ook bij een dalende prijs is het belangrijk om dit duidelijk te hebben vastgelegd.

Daarnaast moet er worden vastgesteld welke rente er bij een scheiding over deze bedragen wordt vergoed aan de ander. Hoewel de timing raar lijkt, is het verstandig om dit  al direct bij aankoop van het huis te laten vastleggen. Beter nog is om dit soort afspraken bij aanvang van het samenwonen of huwelijk te regelen. Dat kan door middel van een notariële akte, waarin de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden voor een partnerschap of een samenleving worden opgesteld.

Wie blijft er in het koophuis wonen?

Natuurlijk speelt ook de vraag of één van de partners in het huis zal blijven wonen en zo ja, welke dat is. Mocht daarover geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de rechter de koopwoning in de meeste gevallen toewijzen aan degene die de kinderen verzorgt. Zijn er geen kinderen, dan geldt veelal dat de meest draagkrachtige partner het huis behoudt. Het is belangrijk dat de woning ook daadwerkelijk aan de achterblijvende partner door middel van een notariële akte wordt geleverd.

Inzicht in de financiële toekomst is voor beide (ex) partners het belangrijkste wanneer er sprake is van een – op handen zijnde – scheiding. Wat zijn de financiële rechten plichten van beiden? Wat is de hoogte van de alimentatie en hoelang wordt deze betaald? Inzicht in de alimentatie en de nieuwe woonsituatie zijn immers het vertrekpunt voor de verdere onderhandelingen.

Na scheiding ook testament aanpassen

In de hectiek die een scheiding met zich meebrengt, wordt vaak vergeten om het testament aan te passen. Dit kan tot schrijnende situaties leiden wanneer één van de partners komt te overlijden en de ex-partner nog steeds als erfgenaam is aangewezen.

Door gebruik te maken van Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde wordt de kans op dergelijke situaties minimaal. Verder kunnen wij beide ex-partners helpen een goed inzicht te krijgen in hun inkomen en vermogen, zodat ze weten waar ze na hun scheiding financieel aan toe zijn.

Scheiden en de NHG

Gaat u scheiden en heeft u een hypotheek met NHG? Vroeger betekende dat in de meeste gevallen dat de eigen woning moest worden verkocht. Sinds 1 januari 2014 zijn de regels van de NHG echter veranderd. Als gevolg hiervan is de kans groter dat een van beide (ex) partners in het huis kan blijven wonen.

Tot 2014 schreven de regels voor dat een huis met een NHG-hypotheek na een scheiding moest worden verkocht. Nu zijn echter de zogenaamde beheerscriteria aangepast. Dit zijn de voorwaarden die gelden voor het inkomen van de hypotheeknemer. De maximale hypotheek in zo’n situatie is hoger dan wanneer u een nieuwe hypotheek zou aanvragen. In de praktijk betekent dit dat u of uw ex-partner ondanks een lager verzamelinkomen vaak toch in het huis kan blijven wonen.

Scheiden en nieuwe NHG-regels: ook nadelen

De nieuwe regels kunnen ook negatief uitpakken. Want als u geen van beiden in de oude woning wil blijven wonen terwijl dit volgens de norm wel kan, kunt u een eventueel verlies na de verkoop van het huis niet of slechts gedeeltelijk op de NHG verhalen.

De nieuwe regels gelden overigens niet alleen voor hypotheken die sinds 1 januari 2014 zijn afgesloten, maar ook voor bestaande NHG-hypotheken. In de voorwaarden die u destijds hebt ondertekend, staat dat de organisatie die de NHG uitvoert dit mag doen.

Er is door consumentenorganisaties en hypotheekspecialisten geprotesteerd tegen de nieuwe regels. De critici vinden het onterecht dat de nieuwe voorwaarden ook gelden voor bestaande contracten.

Tips

Heeft u een NHG-hypotheek en gaat u scheiden? Doe dan in elk geval het volgende:

  • Stel de betrokken instanties (hypotheekverstrekker(s) en NHG) zo snel mogelijk op de hoogte van uw aanstaande scheiding.
  • Zorg ervoor dat u de hypotheek blijft betalen en laat geen betaalachterstand ontstaan.
  • Wilt u in het huis blijven wonen? Ga dan met uw hypotheekverstrekker praten of maak een afspraak met een onafhankelijk adviseur om uw mogelijkheden op een rij te zetten.

Meer dan alleen hypotheekadvies

Zoekt u advies, dan is het verstandig om Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde in de arm te nemen. Wij helpen u niet alleen met uw hypotheek, maar schetsen uw totale financiële plaatje van voor, tijdens en na de scheiding. Dat is een hele zorg minder in een vervelende periode.

Huis kopen na echtscheiding, wat zijn de mogelijkheden?

Een echtscheiding is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Naast alle emoties spelen er ook veel praktische en financiële zaken én moeten er ingrijpende beslissingen worden genomen. Over uw woonruimte bijvoorbeeld, zeker als het een koopwoning is. Blijft één van u in het huidige huis wonen of moet het worden verkocht? Kunt u zelf een huis kopen na uw echtscheiding? En stel, u wilt al een huis kopen tijdens de echtscheiding, waar moet u dan op letten?

Uw eigen huis kopen na echtscheiding

Allereerst is van belang wie de eigenaar van de huidige woning is. Bent u dat samen? Dan zijn er twee mogelijkheden. U kunt besluiten het huis te verkopen of één van de partners koopt de andere uit. Uitkopen kan door eigen geld te gebruiken of door de hypotheek te verhogen. De geldsverstrekker moet hier uiteraard wel in toestemmen.

Als u gebruik maakt van een extra hypotheek om uw partner uit te kopen, dan valt deze onder de nieuwe hypotheekregels. U moet de lening dus in maximaal dertig jaar annuïtair of lineair aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Ander huis kopen na echtscheiding

Besluit u het huis te verkopen? Dan valt u nog drie jaar na de verkoop onder de bijleenregeling, wat gevolgen kan hebben als u een ander huis koopt na uw echtscheiding. Verkoopt u uw huis tijdens de echtscheiding met onderwaarde? Dan wordt de restschuld meestal naar rato onder de partners verdeeld. In een echtscheidingsconvenant kan ook een andere verdeling worden vastgelegd.

Gaat u een huis kopen na de echtscheiding, dan zult u in de meeste gevallen een hypotheek moeten afsluiten. Grofweg kunt u voor uw nieuwe huis vier keer uw bruto jaarsalaris lenen als hypotheek. Moet u alimentatie betalen? Dan is de  maximaal haalbare hypotheek lager.

Huis kopen tijdens echtscheiding

Als u en uw partner hebben besloten om te scheiden, is het vaak moeilijk om in hetzelfde huis te blijven wonen. Daarom willen veel mensen al een huis kopen tijdens de echtscheiding.

Door een nieuwe wet van 2012 is dat een stuk eenvoudiger geworden, omdat uw gemeenschap van goederen nu eindigt op het moment dat het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechter en niet pas als de scheiding is uitgesproken. Ook mag u de huwelijkse voorwaarden veranderen zonder toestemming van de rechter.

Toch is het verstandig om alles vast te leggen in het echtscheidingsconvenant als u een huis wilt kopen tijdens de echtscheiding. Zo is het voor u beiden duidelijk wie wat betaalt.

Overgangsregels hypotheekrenteaftrek

Vaak is de boedelscheiding nog niet rond als de echtscheiding wordt uitgesproken. De fiscus houdt daar rekening mee waar het om de hypotheekrenteaftrek gaat. Ook als u niet meer in het huis woont -maar uw ex-partner nog wel- mag u de helft van de rente gedurende maximaal twee jaar blijven aftrekken als u deze ook daadwerkelijk betaalt. Wel wordt u belast voor het de helft van het eigenwoningforfait, maar dit mag u weer aftrekken als betaalde alimentatie.

Huis kopen bij echtscheiding ingewikkeld

Een huis kopen tijdens of na een echtscheiding is een ingewikkeld proces waarbij veel financiële, juridische en fiscale zaken een rol spelen. Op zo’n moment is het prettig om te kunnen vertrouwen op Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde die u met raad en daad kan bijstaan.