Als u gaat trouwen, heeft dat gevolgen voor uw financiële situatie. Zo bent u voor de wet automatisch elkaars fiscale partner op het moment dat u voor de wet gehuwd bent. Daarnaast moet u kiezen of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden trouwt. Maar wat betekent dat precies?

Het laatste waaraan u wilt denken als u gaat trouwen, is de mogelijkheid dat uw huwelijk geen stand houdt. Toch is het verstandig om dit wel te doen. Helaas eindigt een op de drie huwelijken in een echtscheiding. En dat is niet alleen emotioneel ingrijpend, maar ook financieel.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, bent u allebei eigenaar van de helft van uw gezamenlijke bezittingen en schulden, ook als die van voor uw huwelijk dateren. Heeft één van beide partners bijvoorbeeld een studieschuld, dan gaat die voor de helft over op de andere partner. En heeft één van u vermogen in de vorm van spaargeld, dan is ook daarvan de helft eigendom van uw partner zodra het huwelijk is gesloten.

Wanneer u trouwt op huwelijkse voorwaarden moet u naar de notaris om vast te leggen wat van wie is. Als u al van tevoren weet dat u op huwelijkse voorwaarden wilt trouwen, kunt u dit het beste voor de trouwdatum doen omdat dit juridisch gezien het eenvoudigste is.

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen en wilt u alsnog voor huwelijkse voorwaarden kiezen, bijvoorbeeld omdat één van u een bedrijf opricht? Ook dan moet u naar de notaris, die dan alsnog een akte van verdeling opstelt. Daarin staat precies beschreven van wie welke bezittingen en schulden zijn.

Geregistreerd partnerschap

Wettelijk gezien gelden voor stellen met een geregistreerd partnerschap over het algemeen dezelfde regels als voor stellen die getrouwd zijn. Huwelijkse voorwaarden heten dan alleen partnerschapsvoorwaarden. Toch zijn er ook verschillen, met name waar het ouderlijk gezag over de kinderen en een eventuele scheiding betreft.

Wanneer u niet uitdrukkelijk kiest voor huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is er nu nog automatisch sprake van gemeenschap van goederen. Er ligt echter een voorstel voor een wetswijziging, die hierin verandering moet brengen. Naar verwachting wordt dit voorstel in 2015 verder besproken in de Tweede Kamer.

De juiste keuzes

Trouwen of samenwonen met een geregistreerd partnerschap brengt veel veranderingen met zich mee, ook financieel. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde helpt u om alles op en rij te zetten en helpt u bij het maken van de juiste keuzes.