Voor de meeste mensen is hun werk de belangrijkste bron van inkomsten. Daarnaast bouwen de meeste werknemers in Nederland via hun werk ook pensioen op, waarmee ze hun inkomenspositie na hun pensionering verbeteren.

In de artikelen in het rechtermenu staan we stil bij meerdere aspecten van werken die van belang zijn voor uw geldzaken. Uiteraard besteden we ook aandacht aan de rechten en plicht die u heeft als u onverhoopt werkloos wordt.