Uw baan is niet alleen van belang voor u inkomen van nu, maar ook voor uw pensioen. Veranderen van baan heeft daardoor meer consequenties dan we ons vaak realiseren. Nog complexer wordt het als u in het buitenland werkt.