Flexibilisering arbeidsmarkt, wat gaat er veranderen?

Flexibele arbeid is belangrijk voor een goed functionerende arbeidsmarkt en economie. Dat stellen VVD en PvdA in het regeerakkoord. Nog niet alle onderdelen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn precies bekend. In elk geval wordt vanaf 2015 het ontslagrecht versoepeld.

Ook moet de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt worden verbeterd en wil het kabinet de verschillen tussen flexibel en vast werk verkleinen. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties zal de regering de wettelijke bescherming voor flexibel werk verbeteren.

Flexibilisering arbeidsmarkt: van werk naar werk met transitiebudget

De flexibilisering van de arbeidsmarkt moet het voor werknemers eenvoudiger maken om van werk naar werk te gaan als zij geen contractverlening krijgen of worden ontslagen. Om dat te stimuleren, wordt het transitiebudget in het leven geroepen. Dit is een vergoeding die uw ex-werkgever u moet geven als u tegen uw wens wordt ontslagen of wanneer uw tijdelijke contract van tenminste een jaar niet wordt verlengd.

Dit budget moet u gebruiken voor arbeidsbemiddeling of om uzelf te laten (bij)scholen. De hoogte van het transitiebudget is een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar voor elk jaar dat u langer dan tien jaar in dienst was.

Inmiddels zijn de plannen voor de flexibilisering van de arbeidsmarkt voor een deel ingevuld in de Wet Werk en Zekerheid. Via Vooruitkijken.nl houden wij u op de hoogte. Uiteraard kunt u met uw vragen ook bij ons terecht.

De voorlopige veranderingen op een rij

  • Door de versoepeling van het ontslagrecht worden ontslagprocedures eenvoudiger.
  • Werknemers gaan weer meebetalen aan de WW.
  • De verschillen tussen flexibel en vast werk worden kleiner.
  • De wettelijke bescherming voor flexibel werk wordt verbeterd.
  • Bij ontslag komt de nadruk te liggen op het zo goed mogelijk begeleiden van de werknemer naar een nieuwe baan, onder meer door het invoeren van het transitiebudget.