Inkomstenbelasting buitenland: wat u moet waar betalen?

Stel dat u in Nederland woont maar in het buitenland werkt. Dan bent u voor fiscus een binnenlandse belastingplichtige, zelfs als uw salaris uit het buitenland komt. Dat betekent dat u in Nederland over uw gehele inkomen inkomstenbelasting moet betalen. Door verdragen krijgt u echter wel vrijstellingen voor een groot deel van de inkomstenbelasting in het buitenland.

Woont u in het buitenland maar hebt u inkomsten vanuit Nederland, dan bent u buitenlands belastingplichtige. U moet in dat geval inkomstenbelasting betalen over het inkomen dat in direct verband staat met Nederland. Wanneer er een verdrag is met het land waar u woont, dan wordt er alleen inkomstenbelasting geheven als dit in het verdrag is opgenomen. Belasting over uw vermogen betaalt u in principe altijd in het land waar u woont.

Inkomstenbelasting buitenland: wonen in het buitenland maar toch binnenlands belastingplichtig

In het verleden konden buitenlands belastingplichtigen er soms voor kiezen om te worden behandeld als binnenlands belastingplichtigen. Dit had bepaalde voordelen voor de inkomstenbelasting: u kon de hypotheekrente aftrekken, persoonsgebonden aftrek krijgen, gebruik maken van het heffingsvrije vermogen en u had recht op het volledige bedrag van de heffingskorting.

Sinds 1 januari 2015 is dit echter niet meer mogelijk. Als uw fiscale woonplaats niet in Nederland is, bent u alleen binnenlands belastingplichtig als u woont in een EU-lidstaat, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba én tenminste 90% van uw wereldinkomen in Nederland wordt belast. Ook moet u een inkomensverklaring kunnen overleggen die is opgesteld door de buitenlandse belastingautoriteit(en), waarin uw niet-Nederlandse inkomen is opgenomen.

De fiscus houdt bij het bepalen van uw wereldinkomen namelijk rekening met bijvoorbeeld de inkomsten uit eigen woning van buitenlandse huizen en inkomsten uit buitenlands vermogen, zoals spaargeld op buitenlandse rekeningen. Dat laatste wordt berekend volgens de regels van de vermogensrendementsheffing. Voldoen u niet aan die 90%-eis, dan bent u automatisch buitenlands belastingplichtig.

Sociale zekerheid daar waar u werkt

Naast inkomstenbelasting moet u uw sociale verzekeringen betalen, ook als u in het buitenland woont. Sinds mei 2010 is daarover een Europese wet van kracht: u betaalt in land waar u het merendeel van de tijd werkt. Het gevolg is dat alles anders is geregeld dan u bent gewend. Dat kan consequenties hebben mocht u gebruik moeten maken van sociale zekerheid. Het verdient daarom aanbeveling om dit goed te onderzoeken en u desnoods bij te verzekeren als u in het buitenland werkt of gaat werken.

Werkt u in Nederland en woont u in het buitenland? Dan bent u dubbel verzekerd voor medische kosten. Wie in Nederland werkt, is namelijk verplicht verzekerd voor de zorgkosten middels de basisverzekering. Overigens geldt dit ook als u hier woont en in het buitenland werkt. Al deze zaken spelen een rol bij de onderhandelingen met uw werkgever.

Advies over inkomstenbelasting buitenland en sociale zekerheid in het buitenland

Wie in het buitenland woont en/of werkt, heeft te maken met veel ingewikkelde, internationale wetten en verdragen. Daarom is het verstandig om ons zo vroeg mogelijk in te schakelen aangezien wij die wetten en regels overzien. Niet alleen waar het de inkomstenbelasting betreft, maar zeker ook als het om sociale zekerheid en vermogen gaat.