Veranderen van baan: waar moet u op letten?

Er zijn tegenwoordig nog maar weinig mensen die hun hele leven voor dezelfde werkgever  werken. Veranderen van baan is vaak de beste optie om carrière te maken of om te groeien in salaris. Maar let wel goed op als u gaat veranderen van baan: niet alleen uw inkomen is belangrijk, ook uw secundaire arbeidsvoorwaarden hebben veel invloed op uw inkomen van nu en later.

Veranderen van baan en pensioen

Misschien wel de belangrijkste voorwaarde die u moet onderzoeken bij het veranderen van baan is de nieuwe pensioenregeling. Wat is de vorm van de regeling? Krijgt u straks gedurende de rest van uw leven een uitkering of spaart u een bedrag bijeen waarvan u zelf een pensioenvoorziening moet kopen? En heeft u na het veranderen van baan een pensioen op basis van uw eindloon of uw middelloon?

Heeft u al pensioen opgebouwd, dan kunt u ervoor kiezen uw oude pensioen premievrij te maken of om het te laten opnemen in uw nieuwe pensioen. Om tot de beste oplossing te komen, moet goed worden doorgerekend wat de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn.

Arbeidsongeschiktheid en veranderen van baan

Ook de regelingen die uw nieuwe werkgever biedt op het vlak van arbeidsongeschiktheid zijn een aspect dat u moet meewegen als u wilt veranderen van baan. Is er arbeidsongeschiktheidspensioen opgenomen in uw nieuwe contract? En bestaat er een dekking als u slechts gedeeltelijk wordt afgekeurd in de vorm van WIA-verzekering als aanvulling op de WGA-uitkering?

Eerst naar een planner, dan pas veranderen van baan

Het is dus zaak dat u alle onderdelen van uw bestaande contract en uw nieuwe arbeidsovereenkomst goed vergelijkt alvorens te veranderen van baan. Dat is niet altijd even eenvoudig, omdat de regelingen vaak ingewikkeld zijn. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u helpen om de consequenties van uw nieuwe contract te duiden en alle aspecten voor u door te rekenen. Dat is een investering die de kosten loont.