Ontslag, uitkering en vergoeding

Ontslag heeft altijd financiële consequenties. Zeker als u niet direct een nieuwe baan vindt en een periode moet overbruggen. Bestaat de kans dat u in de nabije toekomst uw ontslag krijgt, bijvoorbeeld omdat het bedrijf waar u werkt moet inkrimpen? Neem dan van tevoren de scenario’s door. Mocht u uw baan kwijtraken, dan weet u precies wat u moet doen.

Ontslag en uitkering

Als u recht heeft op een WW-uitkering ontvangt u tijdens de eerste twee maanden na uw ontslag 75 procent van uw loon. Daarna daalt dit naar 70 procent. Maar let op: u krijgt slechts een uitkering over het zogenaamde maximale dagloon. Hierdoor bedraagt de maximale WW-uitkering over de eerste 2 maanden € 3.020 per maand en daarna € 2.818 per maand (2016). Deze bedragen zijn bruto en zonder vakantiegeld.

Verder is per 1 juli 2015 de manier verandert waarop het dagloon wordt berekent. Daardoor lopen met name herintreders en starters het risico een veel lagere uitkering te krijgen dan voorheen.

Met een WW-uitkering heeft u dus minder inkomen dan voorheen, zeker als u meer dan € 4.030 bruto verdiende. En als u pensioen opbouwde bij uw werkgever, ontstaat door het ontslag vaak een pensioenbreuk. Met uw ontslagvergoeding kunt u dit -deels- compenseren.

Ontslag en ontslagvergoeding

Als u wordt ontslagen via het UVW of de kantonrechter, krijgt u vanaf juli 2015 niet langer een ontslagvergoeding, maar een zogenaamde transitievergoeding. U moet deze gebruiken voor omscholing of arbeidsbemiddeling. U bent dus niet langer vrij om het geld naar eigen inzicht te besteden. Meer hierover leest u in het artikel Ontslagvergoeding 2015.

Is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij u en uw werkgever het ontslag via een vaststellingovereenkomst regelen? Dan kunt u gebruik blijven maken van de bestaande regelingen voor de ontslagvergoeding. In de meeste gevallen behoudt u tevens uw recht op een WW-uitkering. Controleer dit echter goed alvorens u een overeenkomst met uw werkgever tekent.

Financiële gevolgen ontslag zijn complex

De financiële gevolgen van ontslag zijn complex en werken op verschillende manieren door in de toekomst. Het is daarom verstandig om de verschillende scenario’s goed te laten doorrekenen. Afhankelijk van uw huidige en toekomstige wensen helpt dit ook bij het maken van de juiste keuze voor de inzet van uw ontslagvergoeding. Wij helpen u overzicht te krijgen, zodat u de beste beslissingen kunt nemen.

Dreigend ontslag: wat moet uw wel en niet doen?

 • Als uw werkgever u laat weten dat hij ontslag voor u aanvraagt, ga dan nooit -direct- akkoord.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met  uw rechtsbijstandverzekeraar of een jurist.
 • Teken nooit een voorstel van uw werkgever zonder dit aan een deskundige  te hebben voorgelegd.
 • Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen uw ontslag door uw werkgever een brief te sturen.
 • Laat alles wat wordt besproken schriftelijk vastleggen. Indien mogelijk, laat een ander de onderhandelingen voor u voeren.
 • Als u zelf de gesprekken voert, laat u dan niet tot discussies verleiden. Probeer uw emoties buiten de onderhandelingen te houden.
 • Blijf doorwerken, zelfs als uw werkgever u vrijstelt van arbeid.

Na uw ontslag: inschrijven bij UWV

 • Als u in aanmerking wilt komen voor een uitkering, moet u zich laten inschrijven bij het UWV.
 • U heeft recht op een WW-uitkering als u in de 36 weken voor uw ontslag tenminste 26 weken heeft gewerkt.
 • Afhankelijk van uw arbeidsverleden had u tot en met 2015 maximaal 38 maanden recht op een uitkering. Dit maximum wordt vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019  met één maand per kwartaal afgebouwd naar 24 maanden.
 • Als het uw eigen schuld is dat u werkloos bent geworden, kan het UWV uw uitkering geheel of gedeeltelijk intrekken.
 • Als u recht heeft op een uitkering, krijgt u in de eerste twee maanden 75 procent van uw laatste loon. Na twee maanden daalt dit naar 70 procent .
 • U krijgt alleen een uitkering over de eerste € 4.030 van uw laatstverdiende loon. Dit betekent dat de maximale WW-uitkering ongeveer € 3.020 bruto per maand bedraagt.
 • Als u een uitkering krijgt, bent u vrijwel altijd verplicht om regelmatig te solliciteren.