Boeterente

Als u uw hypotheek openbreekt of ineens een groot bedrag wilt aflossen, moet u meestal boeterente betalen. De boeterente is een vergoeding voor de gemiste inkomsten van uw hypotheekverstrekker. Ondanks de boeterente kan het aflossen van de hypotheek of het openbreken van uw contract financieel aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer de hypotheekrente fors daalt of als u tot de conclusie komt dat uw hypotheekvorm niet meer bij uw situatie past.

Om de boeterente te berekenen, worden verschillende modellen gebruikt. Welke boeterente-berekening voor u van toepassing is, staat in uw hypotheekacte. U betaalt alleen boeterente over het bedrag boven de maximale boetevrije aflossing, die per 1 augustus 2011 door de Nederlandse Vereniging van Banken is vastgesteld op 10% van de hoofdsom. Is er reeds een andere regeling, dan wordt deze voortgezet.

Bij het bepalen van de boeterente kijken de meeste hypotheekverstrekkers naar het verschil tussen de hypotheekrente als zij de lening nu zouden verstrekken en het percentage dat u betaalt. Dit verschil wordt vermenigvuldigd met de resterende looptijd van de rentevaste periode om de boeterente te bepalen.

Boeterente en de fiscus

Als u boeterente moet betalen over een hypotheek die fiscaal aftrekbaar is, mag u het bedrag eenmalig aftrekken in Box 1. Let op: als u de kosten van de nieuwe financiering meeneemt in de lening, is dat deel niet aftrekbaar! Is er een consumptief krediet in uw hypotheek opgenomen, dan geldt de aftrek van de boeterente niet voor dit deel. En als u een nieuwe hypotheek afsluit waarin u de boeterente meefinanciert, dan mag u de hypotheekrente van dit deel ook niet meer aftrekken.

Het risico van het oversluiten van een hypotheek zit veelal niet in de boeterente, maar in het risico dat u appels met peren gaat vergelijken. Het gebeurt vaak dat consumenten alleen maar naar de maandlasten van een nieuwe hypotheek kijken.

Minstens zo belangrijk is echter het totaaloverzicht. Is de nieuwe financiering vergeleken met de huidige looptijd en vorm vergelijkbaar? Uw nieuwe hypotheek wordt namelijk berekend over een periode van dertig jaar, terwijl u minder lang de hypotheekrente kunt aftrekken. Daarom is het altijd verstandig om u in een dergelijke situatie door ons te laten adviseren.