Als het aan Brussel ligt, verdwijnt de hypotheekrenteaftrek per direct. Maar gelukkig voor veel huizenbezitters en huizenkopers in spe zal de Nederlandse politiek niet overgaan tot volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

Voor de hypotheekrenteaftrek gelden sinds 2013 wel andere regels. Nieuwe hypotheken moeten aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Is uw hypotheek afgesloten voor 2013? Dan houdt u uw recht op hypotheekrenteaftrek, ongeacht de hypotheekvorm.

Hypotheekrenteaftrek: annuïtaire en lineaire hypotheek

Nieuwe hypotheken moeten sinds 2013 geheel worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Aflossen moet vanaf het begin plaatsvinden. In de praktijk betekent dit dat de hypotheekrenteaftrek alleen geldt bij annuïtaire en lineaire hypotheken.

Bij een annuïteitenhypotheek blijven de maandlasten gedurende de looptijd gelijk. U betaalt een rentedeel en een aflossingsdeel. In het begin is dit vooral rente. Naar mate de tijd vordert, wordt het aflossingsdeel groter, waardoor u minder voordeel heeft van de hypotheekrenteaftrek.

Bij een lineaire hypotheek betaalt u elke maand een vast aflossingsbedrag. Hierdoor zijn uw kosten bij aanvang hoger, maar dalen ze naar mate de tijd vordert. Het voordeel van de hypotheekrenteaftrek neemt wel sneller af dan bij een annuïtaire hypotheek.

Vanaf 2014 beperking hypotheekrenteaftrek

Verder wordt de hoogte van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 beperkt. Zowel voor nieuwe als bestaande hypotheekhouders wordt het maximale tarief (in 2013: 52 procent) elk jaar met een half procent verlaagd totdat de hypotheekrenteaftrek in 2028 maximaal 38 procent bedraagt. In 2016 kunt u dus maximaal 50,5% aftrekken.

Huiseigenaren die op 31 december 2012 een hypotheek hadden die niet aan de nieuwe regels voldoet, kunnen in de toekomst overstappen naar een andere geldverstrekker zonder hun recht op hypotheekrenteaftrek te verliezen. Verhogen zij echter het hypotheekbedrag, dan gelden de nieuwe regels wel voor het extra deel.

Wilt u meer weten over de hypotheekrenteaftrek, wij geven u graag advies.