Eigen woning: vermogen en schuld in Box 1

Naast uw inkomen of de winst uit uw onderneming, valt ook uw eigen woning in Box 1. Dat geldt niet alleen voor de waarde van het onroerend goed, maar ook voor de kapitaalverzekeringen van uw eigen woning die bedoeld zijn uw leensom af te lossen.

In Box 1 mag u echter ook de hypotheekrente aftrekken. En is uw woning een rijksmonument, dan gelden er extra voordelen. De belastingdienst schrijft letterlijk dat ‘uw belastbaar inkomen in Box 1 uw inkomen is, verminderd met de te verrekenen verliezen in Box 1.’

Eigenwoningforfait ook in Box 1

De voordelen van de eigen woning worden voor de belastingheffing het eigenwoningforfait genoemd. Bij de berekening ervan wordt de WOZ-waarde vermenigvuldigd met het forfaitpercentage.

Het eigenwoningforfait stijgt naarmate het huis duurder wordt, maar is in de meest voorkomende gevallen 0,75% van de WOZ-waarde van de woning. Hebt u een huis met een WOZ-waarde van € 200.000, dan bedraagt het eigenwoningforfait € 200.000 x 0,75% = € 1.500. Dit bedrag wordt opgeteld bij uw bruto inkomen in Box 1. De aftrekbare betaalde hypotheekrente wordt van uw inkomen in Box 1 afgetrokken.

Box 1 en Box 3 optimaal in balans

Om de juiste keuze te maken tussen uw bezittingen in Box 1 en Box 3, moet u de balans optimaal zien te houden. Dat is niet eenvoudig, omdat vele factoren een rol spelen bij de verdeling van vermogen tussen de beide boxen.

Indien mogelijk is het soms verstandig om vermogen aan te wenden om de financiering van uw huis aan te passen. En natuurlijk is het altijd raadzaam om optimaal gebruik te maken van fiscaalvriendelijke manieren van vermogensopbouw om zoveel mogelijk geld te onttrekken aan heffingen in Box 1 of 3.

Ook hier kan een gedegen planning en een langetermijnrelatie met ons veel opleveren.