Is uw kapitaalverzekering een woekerpolis?

Een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is een verzekering waarmee u spaart en/of belegt voor de aflossing van uw hypotheek. Voor deze vorm van hypotheeksparen gelden aantrekkelijke fiscale regels mits de polis voor 2013 is afgesloten. Helaas zijn veel beleggingsverzekeringen – en dus ook KEW’s – zogenaamde woekerpolissen.

Beleggingsverzekering zijn complexe financiële producten. Het kapitaal dat aan het einde van de looptijd van de verzekering wordt uitgekeerd, moet gedurende de looptijd worden opgebouwd met de winst van (fonds)beleggingen. Daarnaast is er vaak een overlijdensrisicoverzekering aan de beleggingsverzekering gekoppeld. Die keert uit wanneer u tijdens de looptijd mocht overlijden. Ook deze uitkering kan afhankelijk zijn van de waarde van de beleggingen.

Beleggingsverzekeringen bestaan in twee varianten: als kapitaalverzekering en als lijfrenteverzekering. Meer over lijfrente-woekerpolissen leest u hier.

Kapitaalverzekering als spaarproduct

Onder bepaalde voorwaarden mag u het opgebouwde kapitaal van uw verzekering opnemen. Vaak is er een spaardoel gekoppeld aan het product, zoals bijvoorbeeld het creëren van een studiefonds voor uw kind(eren) of het bekostigen van een wereldreis of sabbatical.

Hypotheek aflossen met kapitaalverzekering

Veel kapitaalverzekeringen zijn echter afgesloten om de hypotheek – deels – mee af te lossen. Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (KEW’s) zijn in het verleden zonder uitzondering afgesloten in combinatie met een hypotheek.

Om gebruik te mogen maken van het fiscale voordeel, moet u de uitkering van uw KEW gebruiken om uw hypotheek mee af te lossen. Doet u dit niet, dan moet u alsnog – veel – belasting betalen. Helaas valt het rendement van een KEW in de praktijk echter vaak tegen.

Dat komt omdat veel beleggingsverzekeringen – dus ook KEW’s – woekerpolissen zijn. Kort gezegd is een woekerpolis een beleggingsverzekering waarvoor de verzekeringsmaatschappij veel kosten in rekening brengt. Denk bijvoorbeeld aan fondskosten, aan- en verkoopkosten, provisies en administratieve kosten.

Het grote probleem van een woekerpolis is dus dat u eerst de kosten moet terugverdienen voordat uw beleggingen gaan renderen. Daardoor valt de opbrengst vaak flink tegen.

Woekerpolis oversluiten

Als uw kapitaalverzekering een woekerpolis is, dan kunt u deze altijd zonder problemen laten omzetten. Uiteraard kan uw hypotheekverstrekker u hier meer over vertellen. Wilt u echter onafhankelijk advies, dan is het verstandig om een onafhankelijke adviseur in te schakelen. Wij helpen u graag.

Weloverwogen keuze

Wij kijken niet alleen naar de manier waarop u de aflossing  van uw hypotheek wilt regelen, maar brengen al uw financiële zaken nu én in de toekomst met elkaar in verband. Daardoor krijgt u een beter inzicht en kunt u weloverwogen de keuze maken die het beste bij u past.