Als het bedrag dat u wilt lenen om een huis te kopen niet te hoog is, kunt u ervoor kiezen om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te sluiten. U moet hiervoor eenmalig een percentage van het hypotheekbedrag betalen.

Op een hypotheek met NHG krijgt u een korting op de hypotheekrente die u moet betalen. Verder bent u onder voorwaarden verzekerd tegen een eventuele restschuld. De regels hiervoor zijn sinds 2014 echter wel strenger.

Nieuwe NHG-regels kunnen grote gevolgen hebben

De regels voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zijn sinds 1 januari 2014 aangescherpt. Deze nieuwe NHG-regels gelden ook voor huiseigenaren die al eerder een hypotheek met NHG hebben afgesloten. Het doel van deze nieuwe NHG-regels, de zogenoemde ‘beheercriteria’, is om woningbezitters langer de mogelijkheid te bieden in hun huis te blijven wonen. Dat klinkt positief, maar in de praktijk kunnen hieraan grote bezwaren kleven.

De laatste jaren is de maximale hypotheek, die huizenkopers mogen afsluiten flink omlaag gegaan. Hierdoor kunnen zij minder lenen. Dat geldt ook voor een hypotheek met NHG. Maar als u al een NHG-hypotheek hebt en gaat scheiden of in betalingsproblemen komt, wordt de leennorm binnen de nieuwe NHG-regels juist verruimd.

Nieuwe NHG-regels: de keerzijde

Deze verruiming kan positief zijn als u voldoende inkomen hebt om de hypotheek te blijven betalen. In de oude situatie was u namelijk gedwongen geweest de woning desondanks te verkopen. De keerzijde is dat u door de ruimere norm ook in uw huis moet blijven wonen als u de hypotheek eigenlijk niet meer kunt betalen.

In de praktijk komt u volgens de nieuwe NHG-regels namelijk veel minder snel in aanmerking voor kwijtschelding van uw restschuld na gedwongen verkoop. Zo geldt een verhoogde leennorm, de zogenoemde ‘werkelijke last-toets’, van ongeveer 6 maal uw inkomen. Ter vergelijking: als u een nieuwe hypotheek wilt afsluiten, mag u maximaal 4,5 maal uw inkomen lenen! En beschikt u over spaargeld? Dan moet u dit gebruiken om uw restschuld af te lossen als uw huis gedwongen wordt verkocht.

Bezwaren

Dit heeft al geleid tot bezwaren van diverse consumentenorganisaties en professionals in de branche. Enerzijds omdat de nieuwe NHG-regels ook gelden voor bestaande contracten zonder dat hypotheekhouders hierbij inspraak hadden, anderzijds omdat sparen opnieuw wordt bestraft in plaats van beloond.

Als huiseigenaren hun NHG-hypotheek niet meer kunnen betalen, is dit in meer dan de helft van de gevallen het gevolg van een scheiding, zo blijkt uit cijfers van de stichting die de NHG uitvoert.

De AFM over de nieuwe NGH-regels

In een officiële reactie op de kritiek op de nieuwe NHG-regels in geval van echtscheiding schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het volgende: ‘Ook bij het beheer van hypotheken in geval van relatiebreuk moet het belang van de klant voorop staan. Het is in het belang van de klant om in de woning te blijven wonen, als hij de maandlasten kan dragen. Het is echter ook in zijn belang niet in zijn woning te blijven wonen, als hij de maandlasten niet kan betalen. Het is altijd belangrijk naar de individuele omstandigheden van een klant te kijken om een compleet overzicht van zijn financiële situatie te krijgen.’

Het is daarom verstandig om contact met ons op te nemen als u problemen heeft met het betalen van uw (NHG-)hypotheek of vreest dat dit kan gebeuren. Wij kijken namelijk naar al uw inkomens- en vermogensaspecten nu én in de toekomst en bieden daardoor inzicht en overzicht.