Wanneer u uw huis verkoopt en niet de gehele hypotheekschuld kunt aflossen met de opbrengsten, heeft u een restschuld. Als u een duurder huis koopt is dat minder snel een probleem dan wanneer u naar een goedkopere koopwoning verhuist of gaat huren.

Als u een hypotheek met NHG heeft, kan uw restschuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden. Verder mag u een eventuele restschuld gedurende enkele jaren aftrekken als u aangifte Inkomstenbelasting doet.

Restschuld hypotheek

Een restschuld op uw hypotheek kan op meerdere manieren ontstaan. Bijvoorbeeld doordat u een aflossingsvrije lening heeft afgesloten. De restschuld op uw hypotheek is aan het einde van de looptijd dan tenminste het aflossingsvrije deel van die hypotheek. Of het rendement van uw (beleggings) hypotheek valt tegen, waardoor een restschuld op uw hypotheek ontstaat.

Ook als gevolg van de dalende huizenprijzen kunt u met een restschuld op uw hypotheek worden geconfronteerd. Dat geldt eigenlijk alleen als u uw huis wilt verkopen. Op basis van cijfers van het kadaster blijkt dat de meeste huizen die na 2000 zijn verkocht nu minder waard zijn, vaak met een restschuld als gevolg.

Voorbeeld van restschuld op de hypotheek

Stel u heeft in 2006 een huis gekocht voor € 220.000 met een hypotheek van € 240.000. U heeft inmiddels 20.000 gespaard of afgelost. Uw hypotheekschuld bedraagt dan € 220.000. De waarde van uw huis is echter gedaald tot € 190.000. Bij verkoop van uw huis bedraagt de restschuld dan € 30.000.

Als u uw huis wilt verkopen, is het verstandig om een deskundige te vragen naar de verwachte verkoopprijs. Op die manier kunt u de restschuld op uw hypotheek van tevoren goed inschatten en er een oplossing voor zoeken

Kabinetsplannen restschuld hypotheek tot 2018

Als u uw huis tussen 29 oktober 2012 en 1 januari 2018 verkoopt en een restschuld overhoudt, dan mag u de rentekosten over uw restschuld maximaal vijftien jaar aftrekken. Maar het is natuurlijk het verstandigste om een restschuld op uw hypotheek te voorkomen, bijvoorbeeld door -extra- af te lossen. Doet u dit niet, dan zit u bij de verkoop van uw huis met een financieel gat. En na 2018 kunt u de rente over de restschuld niet langer aftrekken van de inkomstenbelasting.

Oplossingen voor de restschuld op uw hypotheek

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG)? Dan kan de restschuld op uw hypotheek onder voorwaarden worden kwijtgescholden of kunt u uw restschuld met NHG financieren.

Heeft u een lening zonder NHG? Dan zijn er zijn meerdere mogelijkheden om de restschuld van uw hypotheek af te betalen:

  • U kunt spaargeld of ander vermogen aanspreken.
  • U kunt een betalingsregeling treffen met de bank.
  • De restschuld op uw hypotheek kan in sommige gevallen worden meegefinancierd in uw nieuwe hypotheek.
  • U kunt een verhuizing uitstellen totdat u meer heeft gespaard/afgelost of de woningprijzen weer stijgen.

Verder heeft het kabinet op Prinsjesdag 2013 aangekondigd dat het -onder strikte voorwaarden- mogelijk moet worden om een restschuld mee te financieren onder een beter gerichte en vormgegeven NHG-regeling. De precieze invulling hiervan is op dit moment (september 2013) nog niet bekend.

Heeft u een restschuld op uw hypotheek? Zet dan alle onderdelen van uw vermogen -en uw schulden- weer eens op een rij. Zo krijgt u overzicht en weet u wat u moet doen om in de toekomst niet in financiële problemen te komen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Financieren restschuld met NHG onder voorwaarden mogelijk

Wanneer u met de opbrengst van de verkoop van uw huis de hypotheek -al dan niet met NHG- niet kunt aflossen, heeft u een restschuld. Door de dalende huizenprijzen als gevolg van de crisis hebben veel huiseigenaren die in de afgelopen tien jaar een woning hebben gekocht een -al dan niet fictieve- restschuld.

Dat is slecht voor de dynamiek op de huizenmarkt. Wie een restschuld heeft, zal immers sneller geneigd zijn om in de huidige woning te blijven in de hoop dat de markt weer aantrekt. Mede daarom heeft het kabinet besloten dat in sommige gevallen de restschuld onder NHG (Nationale Hypotheek Garantie) kan worden gefinancierd. De maatregel geldt per 1 januari 2014. Het financieren van de restschuld onder NHG is wel aan enkele regels gebonden.

Restschuld NHG alleen voor bestaande ‘klanten’

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid ook uw restschuld in een NHG-hypotheek onder te brengen, moet uw huidige hypotheek al met Nationale Hypotheek Garantie zijn afgesloten. Verder mag het bedrag van de nieuwe hypotheek in combinatie met de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-norm.

Deze norm is op 1 juli 2015 verlaagd van € 265.000 naar € 245.000. De kans bestaat dat de NHG-hypotheek verder omlaag gaat naar € 225.000 per 1 juli 2016. Ook gelden de gebruikelijke NHG-voorwaarden, zoals de verhouding tussen hypotheek en inkomen.

Restschuld met NHG? Vraag het ons

Overweegt u uw restschuld in een NHG-hypotheek onder te brengen? De organisatie achter de NHG adviseert om dit eerst met een financieel specialist te bespreken. Wij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden, maar ook over de beperkingen van het financieren van uw restschuld met NHG.