Hoewel het voor zzp’ers nog altijd lastiger is om een hypotheek af te sluiten dan voor werknemers met een vast contract, komen er wel meer mogelijkheden. Veel hypotheekverstrekkers zijn minder terughoudend dan in het verleden.

Ze moeten ook wel, het aantal zzp’ers is in de afgelopen jaren fors gestegen en bedraagt inmiddels ongeveer 1 miljoen. Daarmee vormen zzp’ers een steeds grotere doelgroep op de hypotheekmarkt.

Regels iets versoepeld

Dat toezichthouder AFM de kredietregels voor bepaalde groepen iets heeft versoepeld, is voor zowel hypotheekverstrekkers als voor zzp’ers een belangrijke ontwikkeling. Banken krijgen daardoor meer ruimte om een hypotheek te verstrekken aan zzp’ers als ze kunnen aantonen dat er perspectief is op een stabiel of stijgend inkomen.

Uit het versoepelen van de regels blijkt dat de AFM inziet dat de arbeidsmarkt verandert. Traditionele arbeidscontracten voor onbepaalde tijd komen steeds minder vaak voor terwijl het aantal flexwerkers en zzp’ers stijgt.

Zzp-hypotheek soms al na 1 jaar

Zzp’ers kunnen daardoor in sommige gevallen al na één jaar zelfstandigheid een hypotheek afsluiten. In de oude systematiek moesten zij tenminste drie jaarrekeningen kunnen overleggen.

Het gaat bij een zzp-hypotheek altijd om maatwerk. Om voldoende zekerheden te hebben én om te voldoen aan de regels van de AFM, kijkt de bank bij de behandeling van de hypotheekaanvraag onder andere naar:

  • De verwachting in de branche waarin de zzp’er actief is.
  • De opdrachtenportefeuille van de zzp’er en de prognose voor de komende jaren.
  • Opleiding en ervaring van de zzp’er.
  • De kansen van de zzp’er op de arbeidsmarkt in het geval dat hij of zij moet stoppen met ondernemen.

Goede voorbereiding

Zzp’ers die een hypotheekaanvraag indienen, moeten zich goed voorbereiden om hun kansen te vergroten. Dat geldt extra als zij minder dan drie jaarrekeningen kunnen overleggen. Een hypotheekverstrekker wil in elk geval de volgende documenten inzien:

  • de (laatste drie) aangiftes inkomstenbelasting als zzp’er;
  • (definitieve) jaarcijfers van de laatste drie jaren;
  • de KvK-inschrijving;
  • een geldig legitimatiebewijs;
  • een recent pensioenoverzicht;
  • indien van toepassing: het contract van de maatschap of de vof.

Naast deze stukken kan ook een mondelinge toelichting belangrijk zijn om de interpretatie van de beoordelaars van de hypotheekaanvraag te sturen. Zeker als er opmerkelijke verschillen zijn in de jaarstukken kan een logische verklaring de kans op succes vergroten.

Eigen geld

Wie nog geen drie jaar zzp’er is en toch een hypotheek wil afsluiten, komt zelden of nooit voor een volledige financiering in aanmerking. Afhankelijk van de hypotheekverstrekker ligt het percentage dat zij kunnen lenen tussen de 75% en 90%. Daardoor moeten zij meer eigen geld meenemen bij het kopen van een huis.

Daarnaast geldt ook voor zzp’ers het maximale financieringspercentage. Dit bedraagt in 2016 102% van de waarde van de woning en wordt elk jaar met 1% verminderd tot maximaal 100% in 2018. Verder moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar volledig worden afgelost.

Welke hypotheekverstrekker?

Niet elke hypotheekverstrekker is even zzp-vriendelijk. In de praktijk blijken vooral (groot)banken met veel zakelijke klanten en –producten de beste kansen te bieden voor een zzp-hypotheek. Dat komt omdat zij meer ervaring hebben met ondernemersfinanciën en jaarstukken vaak anders interpreteren dan kredietverstrekkers die met name particuliere klanten hebben.

Complex samenspel

Een hypotheek afsluiten is voor zzp’s vaak een complex samenspel van winst, inkomen en vermogen. Zelfs de manier van boekhouden kan invloed hebben op de slagingskans en de hoogte van de hypotheek. Daardoor is de best passende zzp-hypotheek altijd maatwerk, waarbij integraal advies geen overbodige luxe is. Wij adviseren u graag.