Een ZZP hypotheek afsluiten is vaak lastig. In vrijwel alle gevallen moet u als zelfstandige zonder personeel tenminste drie jaar cijfers kunnen overleggen om in aanmerking te komen voor een ZZP hypotheek. En die cijfers moeten goed zijn, anders is de hoogte van de maximale hypotheek ontoereikend voor de aankoop van een huis.

Bij het berekenen van een ZZP hypotheek gaan de meeste financiers uit van de nettowinst (omzet minus kosten) over de drie recente jaren van uw werkzaamheden als ZZP. Op basis van deze cijfers en een staffel wordt uw ZZP inkomen berekend. In de staffel telt het meest recente jaar drie keer mee, het jaar ervoor twee keer en het jaar daarvor één keer.

Rekenvoorbeeld ZZP hypotheek

  • Nettowinst jaar 1: € 20.000 x 1 = € 20.000
  • Nettowinst jaar 2: € 35.000 x 2 = € 70.000
  • Nettowinst jaar 3: € 50.000 x 3 = € 150.000

Uw ZZP jaarinkomen dat het uitgangspunt is voor het berekenen van uw maximale hypotheek komt dan op 240.000 / 6 =  € 40.000.

ZZP hypotheek met NHG

Wilt u een ZZP hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten? Dan geldt de nettowinst van het laatste jaar als maximum inkomen. Dit bedrag wordt gebruikt als norm voor het berekenen van de ruimte voor uw ZZP hypotheek.

Korter dan drie jaar ZZP

Bij een ZZP hypotheek zonder NHG geldt dat, als er nog geen drie jaaroverzichten zijn maar er wel een onderbouwde prognose kan worden overlegd, de aanvraag voor uw ZZP hypotheek ook in behandeling wordt genomen.

ZZP hypotheek en andere geldzaken

Als u een ZZP hypotheek wilt afsluiten, doet u er verstandig aan om ook naar alle andere inkomstenvraagstukken en vermogensaspecten te kijken. Omdat u te maken heeft met instabiele inkomsten, is het verstandig om reserves aan te leggen voor minder goede tijden. Ook bouwt u niet standaard pensioen op en moet u zelf maatregelen treffen als u zich wilt verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. De kosten van uw ZZP hypotheek moet u goed meewegen in dit totaalplaatje.

Financiers houden hiermee over het algemeen echter geen rekening, zij bepalen uw mogelijkheden enkel op basis van het netto resultaat. Vaak is een maximale lening op langere termijn echter helemaal niet interessant of voordelig. Daarom is het belangrijk om deskundig en verantwoord advies in te winnen. Wij adviseren u graag.