nhg

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van een oproep van de AFM om bij bepaalde doelgroepen voorzichtig te zijn met het verstrekken van maximale leningen schreven we in ons vorige nieuwsbericht het volgende:

“Zo zijn er meer situaties te bedenken waarin nuancering wenselijk is. De noodzaak tot volledig aflossen bij gepensioneerden, zelfde-geslacht-relaties, een groot of juist klein gezin, veel overwaarde op de woning, de huidige woonlast vs. de nieuw te bereiken woonlast. Allemaal aspecten waarbij zorgvuldig beoordelen een wereld van verschil zou maken.
Geen situatie is gelijk, waarom wordt bij dit soort grote impactvolle financiële beslissingen dan wel alles over dezelfde kam geschoren? Een reden kan zijn dat een One-Size-Fits-All benadering een significante kostenbesparing oplevert bij het beoordelingsproces. Tegelijkertijd zet het de achterdeur open voor problemen zoals de AFM terecht constateert.”

Gisteren verscheen op infinance.nl een artikel van Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling bij de stichting Waarborgfonds Eigen Woningbezit (WEW). Het WEW heeft als doel het bevorderen van het eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Jaarlijks stelt ze regels op voor het verstrekken van NHG. Deze ‘voorwaarden en normen’ moeten worden goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In zijn artikel schrijft Dylan Dresens:

“De economische crisis en de daaropvolgende moeilijkheden op de woningmarkt hebben – logisch verklaarbaar – geleid tot een ander politiek sentiment aangaande eigenwoningbezit en een wat eenzijdige focus op de risico’s van eigenwoningbezit bij toezichthouders. Zoals bij alles in het leven moeten we zoeken naar balans, en wat het WEW betreft op korte termijn. Al deze ontwikkelingen en uitdagingen vragen om meer maatwerk.

Een ‘one size fits all’-hypotheekoplossing is niet wenselijk, omdat diverse doelgroepen specifieke behoeften hebben. Om het voor hen mogelijk te maken een woning te verkrijgen, te verbeteren of de waarde te behouden, moet het productaanbod aangepast worden. En nu zien we juist de afgelopen jaren, onder druk van strenger geworden wet- en regelgeving en toezicht, een steeds strikter geworden toepassing hiervan door de markt, versterkt door de focus op het korter en efficiënter maken van het acceptatieproces waardoor minder ruimte lijkt te komen voor hypotheken voor ‘afwijkende’ doelgroepen.”

Zeer verheugend nieuws dat het WEW de problematiek rond de One-Size-Fits-All normen (h)erkent en zich zo sterk maakt voor nuancering naar verschillende doelgroepen. Ook de meermalen uitgesproken wens om meerdere initiatieven op korte termijn te lanceren stemt positief. Hopelijk leidt dit niet alleen bij NHG financieringen tot beter passende oplossingen maar volgen de geldverstrekkers deze initiatieven met aanpassing van hun eigen beleid zodat maatwerk, zorgvuldigheid en daarmee het belang van de individuele klant 1ste prioriteit krijgt.

Het volledige artikel van Dylan Dresens lees je hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *