Waar blijft je geld?

Nog één keertje de woekerpolis in Jip en Janneke stijl.

Ik geloof dat iedereen in Nederland wel zo’n ding heeft (gehad). Je legt geld in in een polis en de verzekeraar gaat met dat geld voor jou beleggen. Als de verzekering aan bepaalde voorwaarden voldoet hoef je tijdens de looptijd geen belasting te betalen over de waarde van de verzekering en is de uitkering op einddatum belastingvrij.

De verzekeraar rekent kosten voor de verzekering. Distributie- en marketingkosten, bemiddelingskosten, aan- en verkoopkosten, poliskosten, beheerkosten etc. etc. etc.

In 2006 werd door Radar de woekerpolisaffaire aangezwengeld. Uiteindelijk leidde dat tot een collectief akkoord tussen de polishouders die zich hadden verenigd en de verzekeraars.

Verzekeraars mogen een maximum aan kosten inhouden. Als de verzekering 30 jaar of langer loopt en je er in het eerste jaar meer dan €2000,– aan premie hebt ingestopt dan mag het kostenpercentage 2,35% per jaar zijn.

2,35% aan kosten, dat valt toch nog wel mee? Dat is toch best een laag percentage? Mijn economieleraar zei altijd: “Met percentages is het altijd interessant om te weten; percentage waarvan?!”

Een verzekeraar legt het uit op z’n website:

“Dit maximum is een percentage dat, gemeten over de gehele looptijd van de verzekering, ieder jaar gemiddeld in rekening mag worden gebracht. Het percentage wordt in rekening gebracht over de gemiddelde waarde van de verzekering. Zijn de werkelijke kosten hoger dan dit maximum? Dan vergoeden wij een bedrag. Onder kosten vallen niet de premies voor verzekeringsdekkingen, zoals de overlijdensrisicodekking.”
Aha! Het percentage wordt in rekening gebracht over de gemiddelde waarde van de verzekering.

Maar wat is nou de gemiddelde waarde van de verzekering? Dat is natuurlijk alle waarden per jaar bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal jaren.


De gemiddelde poliswaarde in mijn rekensommetje is €98.994,–.

2,35% daarvan is € 2.326,– maal 30 jaar is €69.790,–.

In dit voorbeeld mag de verzekeraar dus € 69.790,– aan kosten verrekenen zodat je op einddatum €179.886,– over houdt. Om dat bedrag in 30 jaar bij elkaar te sparen is een inleg nodig van € 216,14 per maand. Dat is 28% minder dan € 300,–.

De 2,35% over de gemiddelde waarde vertaalt zich dus naar 28% kosten in de premie en daar komen de kosten voor de overlijdensrisicodekking nog eens bovenop. Dat zijn immers geen kosten. Gemiddeld 30 tot 40% van je premie gaat naar de verzekeraar.

Daar blijft je geld dus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *